KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript • visit koboldusa.com

temperatur.gif Teplota

Filtr produktu

Funkce

vybrat
Zobrazení (14) Měření (25) Monitorování (17) Datalogger (2)

Médium

vybrat
Kapaliny (jako voda) (29) Kapaliny (viskózní) (29) Plyny (28) Pára (19) Sypké látky (21)

Technologie

vybrat
Digitální displej (1) Vlnovec (1) Kapalinová rozpínavost (4) Plynová rozpínavost (5) Pyrometr (1) Termočlánek (4) Odporový (Pt100/NTC) (13) Bimetal (4) Kulový kohout (1) Infračervený (1) Ruční přístroj (1) Jiné (4)

V mnoha výrobních a zpracovatelských odvětvích hraje důležitou roli teplota materiálu, stejně jako kontrola teploty materiálu. V závislosti na typu použitého materiálu a média lze použít různé teploměry nebo teplotní čidla. Kobold nabízí širokou škálu přístrojů pro měření teploty, teplotních spínačů a snímačů teploty, které mohou být buď trvale instalovány nebo mohou být použity jako ruční přenosné přístroje.

Díky širokému spektru řešení v této oblasti je možné rychle a jednoduše najít správné řešení pro každého výrobce a každou společnost. K dispozici jsou typy od jednoduchých pokojových termostatů až po teplotní spínače pro kapaliny a pevné látky s volitelnou vypínací teplotou. Pro měření teploty jsou k dispozici analogové i digitální přístroje; pracují s infračerveným zářením, s bimetalovými elektrodami nebo s odpovídajícími zobrazovacími kapalinami u analogových skleněných teploměrů, které se používají na strojích. Široký výběr přístrojů pro měření teploty umožňuje flexibilní použití v celé řadě průmyslových odvětví a výrobních oblastí, stejně jako sledování teploty s velkou škálou teplotních rozsahů.

Monitorování teploty a teplotní spínače pro každou oblast použití

Trvalé sledování a kontrola teploty musí být zajištěno u všech citlivých situací. Kromě toho je důležitá rychlost odezvy při překročení nastavené teploty. A především, teplotní spínače a hlídače lze umístit do odpovídajících okruhů. Když je dosažena nebo překročena předem definovaná teplotna, dojde u těchto teplotních monitorů a teplotní spínačů k sepnutí a lze je použít v závislosti na modelu jako normálně otevřené kontakty. Toto umožňuje optimalní sledování teploty v uzavřených okruzích a jejich ochranu před přehřátím díky rychlé odezvě. Pokud je požadováno přesné sledování teploty a odpovídající reakce na teplotní extrémy, moderní teplotní spínače nabízí kvalitní a profesionální řešení.

Ty nabízí tu výhodu, že teploty na digitálním displeji lze odečíst a nastavit limitní hodnoty, zpoždění a hysterézi. Tím lze naplánovat optimální reakci na změnu. Snímače teploty a teploměry jsou k dispozici v mnoha různých provedeních a nabízejí širokou škálu aplikací pro různé průmyslové odvětví. Díky rozsáhlému množství normovaných procesních připojení mohou být teplotní senzory, teplotní spínače a teploměry snadno namontovány do různých procesů a mouhou zde být trvale umístěny. Díky vynikajícímu zpracování a vysoké stabilitě pracují teploměry a teplotní spínače dlouhodobě bez odchylek. Každý přístroj na měření teploty od Kobold - ať už digitální, analogový nebo pomocí IR měření je před použitím testován a je proto dlouhodobě stabilní s nejnižší tolerancí chyb. Na přání zákazníka lze teploměr individuálně zkalibrovat a ověřit. To znamená, že se uživatel může vždy spolehnout na data z teploměrů a rychlé reakce teplotních monitorů a teplotních senzorů.

Měření teploty v místnosti a povrchů

Pokud je potřeba měřit teplotu místnosti nebo povrchu, pak se obecně používají infračervené (IR) teploměry. Takovým digitálním měřicím teplotním přístrojem je všeobecně ruční měřicí zařízení, které nabízí vysoký pracovní komfort a rychlou odezvu. Určit povrchovou teplotu pomocí infračerveného měření lze během sekundy, což může mít rozhodující význam při zpracování materiálu. Tyto měřicí zařízení se nepoužívají pouze v těžkém průmyslu, ale rovněž například v průmyslu chemickém a potravinářském.

Totéž platí pro sledování teploty místností a kontejnerů. I zde je třeba používat vysoce kvalitní přístroje pro měření teploty a teploměry, které nejen zjišťují data, ale také je předávají příslušným systémům. Pomocí teplotních převodníků mohou být údaje z různých teplotních snímačů a teploměrů snadno a rychle přeneseny do stávajících automatizačních a monitorovacích systémů prostřednictvím podporovaných BUS systémů, a tak mohou být kdykoli centrálně načteny. Na základě požadavku jsou k dispozici různé měřicí přístroje, které umožňují přímý odečet na přístroji. Tak je možné pružně reagovat na různé požadavky.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading