KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript • visit koboldusa.com

menu_phredox.gif ORP,PH

Filtr produktu

Funkce

vybrat
Zobrazení (2) Měření (4) Monitorování (1) Datalogger (2)

Médium

vybrat
Kapaliny (jako voda) (3) Kapaliny (viskózní) (3) Plyny (1) Pára (1) Sypké látky (1)

Technologie

vybrat
Převodník (1) Odporový (Pt100/NTC) (2) Zapisovač (1) pH-hodnota (3) Redox, ORP (3) Ruční přístroj (1)

Stanovení hodnoty pH a analýza redoxního potenciálu hraje důležitou roli v mnoha výrobních řetězcích a nakládání s odpady. Automatizované testování různých proměnných je prováděno především mnoha podniky a průmyslovými odvětvími a musí být podporováno vhodnou měřící a řídící technologií.
Měřící přístroje pH a redoxu společnosti Kobold jsou velmi odolné, mají vysokou přesnost a poskytují snadno začlenitelné údaje na nejvyšší technické úrovni. Mnoho společností používá po celém světě ve svých výrobních závodech a továrnách Kobold redox a pH sondy. Na rozdíl od chemických metod pro stanovení pH a redox potenciálu nabízejí elektronické měřicí přístroje nejen vyšší přesnost, ale také výrazně delší životnost a tím i dobu používání. V důsledku toho lze výrazně snížit úsilí pro nezbytné kontroly.

pH Měřicí přístroje

Kobold trvale umístěné pH a redox přístroje jsou nabízeny a používány jako standardní kombinované elektrody. Robustní konstrukce a štíhlý tvar dovolují použití těchto měřicích přístrojů v náročných podmínkách a umožňují komplexní a přesné měření požadovaných faktorů. Dlouhá životnost a vysoká flexibilita činí tyto měřicí sondy obzvláště oblíbené. Redox a pH sondy jsou k dispozici ve variantě jako jednoduchá sonda nebo s integrovaným teplotním čidlem.

Naměřené údaje o pH a redox otenciálu z měřících zařízeních jsou k dispozici pro širokou škálu různých systémů prostřednictvím různých standardizovaných výstupů. Sledování hodnoty pH a redox potenciálu může být také bezproblémově zautomatizováno a v důsledku toho být urychleno. Kromě toho mohou být data zobrazována a řízena na převodníku pH, což také dovoluje přímou kontrolu na místě měření. Systémy tak mohou být redundantně kontrolovány a monitorovány současně dvěma pracovními stanicemi. Automatizované pH a redox měřicí sondy jsou zvláště užitečné, když je třeba dosáhnout důležitých hodnot vodivosti pomocí dalších měřicích přístrojů.

Koupě pH metru: Skutečná kvalita se vyplatí

Každý, kdo chce kontrolovat hodnotu pH a redoxníhu potenciálu kapalin pomocí ručního měřicího přístroje, může v mnoha případech využívat různá zařízení. V případě firmy Kobold je však nabízeno jedno zařízení, které provádí měření pH, stanovení redoxu a stanovení teploty. Kompaktní a výkonné ruční měřicí zařízení HND-R106 nabízí nejen automatickou teplotní kompenzaci, ale také funkci "hold" a integrovanou paměť minimální/maximální hodnoty. Proto je možné ji použít pro denní nebo pravidelné srovnávací kontroly.

Ruční měřicí přístroj se používá v mnoha aplikačních prostředích a běžně se používá jak v čistírnách odpadních vod, tak i v laboratořích a v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu. Díky sériovým rozhraním mohou být data z ručních měřicích přístrojů přenášena do odpovídajících systémů a tak trvale archivována. Je ideální pro všechny aplikace, u kterých není instalace pevně instalované pH nebo redox sondy cenově výhodná, nebo v níž není instalace takových pevně instalovaných měřicích přístrojů možná. Vysoká flexibilita ručních měřicích přístrojů není získána pomocí chudších nebo nepřesných výsledků. Trvale instalované měřicí sondy a přístroje a ruční měřicí přístroje mají přesnou kalibraci a nabízejí vysokou přesnost s malými tolerancemi měření.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading