KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript • visit koboldusa.com

Gesamtprogramm.20.png Vsechny Produkty

Filtr produktu

Funkce

vybrat
Zobrazení (177) Měření (203) Kontrola (26) Monitorování (192) Dávkování (22) Sumarizace (41) Filtr (2) Datalogger (15)

Médium

vybrat
Kapaliny (jako voda) (252) Kapaliny (viskózní) (194) Plyny (161) Pára (77) Sypké látky (44)

Technologie

vybrat
Clona (2) Digitální displej (12) Lopatkové kolo (1) Tenkovrstvý (5) Vlnovec (2) Kapalinová rozpínavost (4) Plynová rozpínavost (5) Kalorimetrický (8) Krabicový (2) Keramický senzor (8) Klapka (3) Vodivostní (11) Indukční (7) Membrána (15) Mikrovlnný (5) Oscilační (1) Oválné kola (4) Lopatkový (6) Kyvadlový (1) Piezorezistivní (11) Membránový oddělovač (8) Pyrometr (1) Trubková pružina, Bourdonova trubice (22) Turbínové kolo (7) Šroubový (2) Plovákový (36) Plovák (16) Plovákový (obtok) (9) Vibrační (3) Termočlánek (4) Převodník (10) Odkap (1) Ultrazvukový (5) Ventil (2) Vírový (3) Odporový (Pt100/NTC) (21) Ozubené kola (2) Bimetal (4) Lopatkové kolo (18) Kulový kohout (5) Filtr (2) Relé (4) Převodník (5) Zapisovač (3) pH-hodnota (3) Rozdělovač s ventily (1) Indikátor průtoku (14) Optoelektronický (1) Infračervený (7) Regulátor průtoku (10) Uzavírací klapka (2) Vodivost (4) Redox, ORP (3) Ruční přístroj (5) Hygrometrický (11) Turbidita, zákal (4) Hmotnostní - Coriolis (3) Hmotnostní - teplotní (8) Hustota (3) Absorpce (3) Rozptýlené světlo (3) Radar (4) Hydrostatický (6) Zpětný tlak (1) Ultrazvukový (4) Hallův snímač (11) Jiné (11) Řetězec jazýčkových kontaktů (7) Obtok (skleněný) (2) Spínač / kontakt (3) Magnetostrikční (9) Kapacitní (9)

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading