KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript • visit koboldusa.com

temperatur.gif Temperatura

Filtr do produktów

Funkcja

wybierz
Wyświetlanie (14) Pomiar (25) Monitoring (17) Rejestrator danych (2)

Rodzaj medium

wybierz
Ciecze (jak woda) (29) Ciecze (lepkie) (29) Gazy (28) Para (19) Ciała stałe (21)

Technologia

wybierz
Wyświetlacz cyfrowy (1) Mieszek (1) Rozszerzalność cieczy (4) Rozszerzalność gazu (5) Pirometr (1) Termopara (4) Rezystancja (Pt100/NTC) (13) Bimetaliczne (4) Zawór kulowy (1) Podczerwień (1) Urządzenie przenośne (1) Inne (4)

W wielu gałęziach przemysłu opartych na produkcji i przetwórstwie, ważną rolę odgrywa temperatura materiału, a także pełna jej kontrola. W zależności od rodzaju materiału i używanego ośrodka, mogą być stosowane różne termometry lub czujniki temperatury. Firma Kobold oferuje tym branżom szeroki zakres termometrów i czujników temperatury, oraz sygnalizatorów temperatury, które mogą być zamontowane na stałe lub mogą być używane jako narzędzia ręczne.

Wśród licznych rozwiązań w tej dziedzinie, każda firma produkcyjna szybko i łatwo znajdzie właściwą opcję. Od prostych czujników temperatury do pomieszczeń i otoczenia, po sygnalizatory temperatury przeznaczone do cieczy i materiałów o zmiennej temperaturze pracy.
Dostępne są analogowe i cyfrowe przyrządy do pomiaru temperatury; wykorzystujące podczerwień, bimetalowe elektrody lub odpowiednie płyny wskaźnikowe do analogowych termometrów szklanych, które są używane w maszynach. Szeroki wybór przyrządów do pomiaru temperatury pozwala na elastyczne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i obszarach produkcyjnych, a także do monitorowania temperatury w szerokim jej zakresie.

Sygnalizatory temperatury do każdego obszaru zastosowań

We wszystkich wrażliwych materiałach roboczych należy zapewnić stały monitoring i kontrolę temperatur. Ponadto szybki czas reakcji ma duże znaczenie w przypadku przekroczenia temperatury. Przede wszystkim sygnalizatory temperatury mogą być zintegrowane z odpowiednim obwodem. Po osiągnięciu lub przekroczeniu zdefiniowanej wcześniej wartości, są one przełączane i mogą być używane jako zestyki zwierne lub rozwierne, w zależności od modelu i rodzaju. Pozwala to optymalnie monitorować temperaturę w obiegu zamkniętym i chronić przed przegrzaniem za pomocą szybkiego i skutecznego układu zabezpieczającego. Jeśli wymagane są dokładne temperatury i dokładne monitorowanie temperatury oraz odpowiednia reakcja na ekstremalne wartości, nowoczesne sygnalizatory temperatury zapewniają dobre i profesjonalne rozwiązania.

Te zalety sprawiają, że temperatury na wyświetlaczu cyfrowym mogą być odczytywane i ustawiane, a progowe wartośći mogą być regulowane z opóźnieniem włączania i wyłączania oraz histerezą. W ten sposób można optymalnie zaplanować dokładną reakcję na zmiany temperatury. Czujniki temperatury i termometry dostępne są w szerokiej gamie konfiguracji i oferują szeroki zakres zastosowań dla różnych branż. Dzięki wszechstronnej normalizacji połączeń, czujniki i sygnalizatory temperatury oraz termometry mogą być łatwo wkomponowane w różne instalacje produkcyjne i trwale zainstalowane.

Każde urządzenie do pomiaru temperatury firmy Kobold – czy to cyfrowe, analogowe, czy poprzez pomiar w podczerwieni, jest testowane przed użyciem, dzięki czemu jest długotrwale stabilne z najniższą tolerancją błędów. Na życzenie klienta urządzenie do pomiaru temperatury może zostać indywidualnie skalibrowane i zweryfikowane. Oznacza to, że użytkownik zawsze może polegać na danych z urządzeń do pomiaru temperatury oraz na szybkiej reakcji monitorów i czujników temperatury.

Pomiar temperatury pomieszczeń i powierzchni

Jeśli temperatura pomieszczeń lub powierzchni musi być mierzona, zwykle stosuje się czujnik temperatury na podczerwień. Takie cyfrowe urządzenie do pomiaru temperatury jest powszechnie dostępne jako ręczny przetwornik pomiarowy i oferuje wysoki komfort pracy oraz szybkie działanie. Temperatura powierzchni może być określona za pomocą pomiaru podczerwonego w ciągu kilku sekund, co może mieć decydujące znaczenie przy ocenie materiałów i dla temperatury ich obróbki. Takie urządzenia pomiarowe są stosowane nie tylko w przemyśle ciężkim, ale także w przemyśle chemicznym i spożywczym.

To samo dotyczy obserwacji temperatury pomieszczeń i zbiorników. Tu też muszą być stosowane wysokiej jakości czujniki i termometry, które nie tylko określają dane, ale również przekazują je do odpowiednich systemów. Za pomocą przetwornika temperatury, dane z różnych czujników temperatury i urządzeń pomiarowych można szybko i łatwo zintegrować z istniejącymi systemami automatyki i monitorowania za pośrednictwem obsługiwanych magistral, co umożliwia centralne ich pobieranie w dowolnym momencie.

Na życzenie dostępne są różne przyrządy pomiarowe, które umożliwiają bezpośredni odczyt temperatury na przyrządzie pomiarowym. Dzięki temu możliwe jest elastyczne reagowanie na różne wymagania.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Proszę aktywować JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading