KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript • visit koboldusa.com

Gesamtprogramm.20.png All Products

Filter produktov

Functionality

vybrať
Zobrazenie (177) Meranie (203) Kontrola (26) Monitoring (192) Dávkovanie (22) Sumarizácia (41) Filter (2) Dataloger (15)

Stredná

vybrať
Kvapaliny (ako voda) (252) Kvapaliny (viskózne) (194) Plyny (161) Para (77) Sypké látky (44)

Technology

vybrať
Clona (2) Digitálny displej (12) Lopatkové koleso (1) Tenkovrstvý (5) Vlnovec (2) Kvapalinová rozpínavosť (4) Expanzia plynu (5) Kalorimetrický (8) Krabicový (2) Keramický senzor (8) Klapka (3) Vodivostný (11) Indukčný (7) Membrána (15) Mikrovlnný (5) Oscilačné (1) Oválne koleso (4) Lopatkový (6) Kyvadlový (1) Piezorezistívny senzor (11) Membránový oddeľovač (8) Pyrometer (1) Bourdonova trubice (22) Turbínové koleso (7) Závitové vreteno (2) Plavákový (36) Plavák (16) Plavák (obtok) (9) Vibrujúca vidlica (3) Termočlánok (4) Prevodník (10) Odkvapkávacia rúrka (1) Ultrazvukový (5) Ventil (2) Vírový (Vortex) (3) Odporový (Pt100/NTC) (21) Ozubené koleso (2) Bimetal (4) Lopatkové koleso (18) Guľový kohút (5) Filter (2) Relé (4) Prevodník (5) Zapisovač (3) pH-value (3) Rozdeľovač s ventilmi (1) Indikátor prietoku (14) Optoelektronický (1) Infračervený (7) Obmedzovac prietoku (10) Uzavírací klapky (2) Vodivosť (4) Redox (3) Ručný prístroj (5) Hygrometrický (11) Zákal (4) Hmotnostný - Coriolisův (3) Hmotnostný - teplotný (8) Hustota (3) Absorpcia (3) Rozptýlené svetlo (3) Radar (4) Hydrostatický (6) Spätný tlak (1) Ultrazvukový (4) Hallov snímač (11) Iné (11) Řetězec jazýčkových kontaktů (7) Obtok (skleněný) (2) Spínač / kontakt (3) Magnetostrikční (9) Kapacitný (9)

Ďalši členovia KOBOLD group

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading