KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

duk-durchfluss.png: Ultrazvukový průtokoměr DUK

Ultrazvukový průtokoměr DUK

Měření rozsah: 0,08- 20 ...2,5-630 L/min kapaliny
Připojení: G G ½...G3 vnitřní, ½" ... 3" NPT vnitřní
Materiál: mosaz, nerez. ocel 1.4408
Max. tlak: 16 bar
Max. teplota: 90 °C
Přesnost: ±0,7% z měřenéhodnoty + 0,7 % koncové hodnoty
Výstupy: limitní kontakty, frekvenční, analogový
Kompaktní elektronika s IO link

Ultrasonic flow meter DUK with Option C3T0
magnify

Ultrasonic flow meter DUK with Option C3T0

Ultrasonic flow meter DUK with Option C3T0
magnify

Ultrasonic flow meter DUK with Option C3T0

Display digitally rotatable
magnify

Display digitally rotatable

Prospekt

application/pdf; charset=binary

duk-gb-flow

599 KB

Návod k obsluze

application/pdf; charset=binary

DUK - Operating Instructions

550 KB
application/pdf; charset=binary

Electronic C3T0 - Operating Instructions

937 KB
application/pdf; charset=binary

DUK-Mediator TOOL - Operating Instructions

263 KB

Ke stažení

application/zip; charset=binary

MEDIATOR TOOL Software Package

39,9 MB

Tisková zpráva

 

Ultrazvukový průtokoměr kombinuje teplotně kompenzované měření pro různá média s IO-Link

Rozhraní PC umožňuje měření objemových průtoků specifických pro média i při měnících se teplotách.

Ať už ve farmaceutickém průmyslu, úpravě vody nebo výrobě potravin: Pokud v chemickém procesu proudí nevodivá média, instalují se pro monitorování obvykle ultrazvukové průtokoměry. Pro monitorování vyžadují měřicí přístroje krátké doby odezvy a vysoký stupeň kalibrační volnosti, jinak dojde k nesprávnému dávkování nebo nedostatečné opakovatelnosti. Nápravu zde poskytuje bezúdržbový ultrazvukový průtokoměr typ DUK s nově vyvinutou kompaktní elektronikou C3T0 od společnosti KOBOLD Messring GmbH. Vzhledem k rozsáhlým možnostem programování na místě je DUK vhodný pro použití v různých odvětvích pro různá média.

 

Přesné měření všech médií

Průtokoměr řady DUK se dříve využíval pro měření vody a médií podobných vodě. Nyní, po začlenění dalších parametrů, se osvědčený DUK používá pro měření objemového průtoku téměř všech homogenních a newtonovských kapalin, a to i bez elektrické vodivosti. Příklady zahrnují demineralizovanou vodu (deionát), směsi vody a glykolu s různými poměry míšení, oleje a alifatické uhlovodíky, jako je ethanol, pokud jimi mohou ultrazvukové vlny procházet.

To je možné díky kombinaci DUK s novou inteligentní elektronikou, do které se z PC importuje soubor s daty specifickými pro dané médium: KOBOLD také prodává odpovídající PC rozhraní s USB připojením. Související software „Mediator Tool“ je zdarma. Na přání zákazníka lze jednotky nastavit a zkalibrovat již ve výrobě. Buď lze DUK nastavit na pevný provozní bod, nebo lze uložit konfiguraci pro různé teplotní rozsahy.

Jednotky řady DUK fungují podle metody tranzitního časového rozdílu. To je založeno na skutečnosti, že ultrazvukové vlny v médiu jsou ovlivněny rychlostí proudění. Dva senzory, namontované v potrubí proti sobě, fungují současně jako vysílače a přijímače ultrazvukových signálů. Pokud je průtok nulový, doba přenosu obou signálů je identická. Když médium proudí, doba průchodu proti směru toku je delší než doba průchodu signálu ve směru toku. Rozdíl doby průchodu určený mikroprocesorem je úměrný objemovému průtoku. Teplota má vliv na rychlost zvuku a tím i na přesnost výsledku měření. Proto je aktuální teplota média měřena pomocí teplotního čidla integrovaného v jednotce a kompenzována elektronikou při výpočtu objemového průtoku.

 

Neopotřebitelné a univerzálně použitelné

"Ultrazvukové průtokoměry nemají pohyblivé části, jako jsou oběžná kola, a proto nevykazují žádné známky opotřebení. Proto se tato zařízení osvědčila pro stanovení průtoku různých médií," vysvětluje pan Raza Ali Agha, obchodní ředitel společnosti KOBOLD Messring GmbH. . "Tato široká škála aplikací vede k různým instalačním možnostem, proto se toto měřicí zařízení používá v různých průmyslových odvětvích a procesech." Jmenovitý průměr připojovaného potrubí a možné vyrovnání při instalaci a začlenění do procesních řetězců, jako je přesná regulace přívodu chladiva, ovlivňují volbu vhodného zařízení. Zejména v souvislosti s procesy měření nabízejí měřicí přístroje možnost programování mezihodnot za účelem dokumentace veličin.

Z tohoto důvodu společnost KOBOLD Messring GmbH vyvinula univerzální průtokoměry s IO-Link v podobě DUK, které jsou vhodné pro téměř každou aplikaci a při době odezvy kratší než jedna sekunda zaručují vysokou svobodu programování. To je zajištěno četnými funkcemi, jako je měření teploty nebo průtoku, které lze nastavit v několika krocích v menu na klávesách rychlé volby (tzv. hotkeys).

 

Cenná zpětná vazba od zákazníků

"Během koncepční fáze jsme použili informace a zkušenosti našich zákazníků z různých průmyslových odvětví jako základ pro vývoj flexibilního a spolehlivého univerzálního zařízení určeného speciálně pro nevodivá média. Rozšířením DUK o možnost C3T0 je nyní měřící zařízení pro téměř každý měřicí projekt,“ shrnuje pan Agha. "Zároveň jsou měřicí zařízení připravena pro budoucí média. Při změně procesních podmínek se jednoduše změní nahráním souboru přes USB."

 

Použití v extrémních podmínkách

Kromě funkce měření teploty se DUK často používá pro malé jmenovité velikosti potrubí. DUK pokrývá velký měřicí rozsah pro měření objemového průtoku podle jmenovitého průměru s měřicím poměrem až 1 : 250.

„Průtokoměry mají dva individuálně konfigurovatelné výstupy, které v závislosti na nastavení zákazníka fungují například jako pulzní, alarmový nebo analogový výstup,“ vysvětluje pan Agha. "To je usnadňuje integraci do různých procesů nebo pomocných obvodů a díky krátké době odezvy představují skutečnou přidanou hodnotu." Barevný multidisplej lze také digitálně otáčet v krocích po 90°, takže při změně umístění není potřeba jiný model a displej je nezávislý na montážní poloze.

Požadovaný proces dávkování lze spustit a zastavit jak lokálně na displeji, tak prostřednictvím externího řídicího vstupu. Požadované množství se nastavuje na místě pomocí tlačítek. „Zejména v citlivých procesech, jako je potahování tablet, jsou přesně odměřené objemy a dobré časy odezvy nepostradatelné,“ potvrzuje pan Agha.

 

Základní stavební kámen pro každý projekt měření

Flexibilita této řady jednotek se odráží v uživatelském prostředí a rozsahu funkcí. Téměř všechna nastavení lze pohodlně nastavit na displeji pomocí čtyř optických tlačítek. Zmíněným klávesovým zkratkám lze přiřadit funkce jako měření teploty, zobrazení dílčího množství nebo maximální průtok, takže není nutné neustále procházet několika ovládacími úrovněmi v menu. To lze provést stejně bezpečně s většinou rukavic. Víceřádkový displej nabízí lepší přehled než srovnatelné přístroje a vedle naměřené hodnoty zobrazuje odpovídající jednotku nebo další doplňkové informace. Tato srozumitelnost je dále umocněna vícebarevným displejem: například při dosažení určitého průtoku se změní jeho barva. To umožňuje uživateli již z dálky vidět, kdy bylo nadávkováno určité množství nebo překročena mezní hodnota.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading