KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

mik-c3-durchfluss.png: Indukční průtokoměr - kompaktní elektronika MIK-..C3

Indukční průtokoměr - kompaktní elektronika MIK-..C3

Pro vodivé kapaliny

Měření rozsah: 0,01-0,5 ... 35-700 l/min
Připojení: G ½ ... G 2 ¾ vnější
Materiál: PPS/nerez, PVDF/Hastelloy®, tantal
Max. tlak: 10 bar
Max. teplota: 80 °C
Přesnost: ±2 % koncové hodnoty
Analogový výstup, Kontakty NPN/PNP, digitální displej

Prospekt

application/pdf; charset=binary

mik-cs-prutok

390 KB

Popis

Nový průtokoměr KOBOLD typ MIK se používá pro měření a monitorování malých a středních průtoků vodivých kapalin v potrubí.
Přístroj pracuje na principu magnetické indukce. Na základě Faradayova zákona se ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli, indukuje elektrické napětí. Měřená kapalina působí jako pohybující se vodič. Napětí indukované v kapalině je přímoúměrné rychlosti proudění a odpovídá velikosti objemového průtoku. Proudící kapalina musí mít minimální vodivost. Indukované napětí je snímáno dvěmi elektrodami, které jsou v kontaktu s měřenou kapalinou a přivádí se na zesilovač. Objemový průtok se vypočítá na základě průřezu potrubí. Měření je nezávislé na vlastnostech měřené kapaliny jako např. hustotě, viskozitě a teplotě.
Přístroj může být vybaven spínacím, frekvenčním nebo analogovým výstupem. Nicméně je zde i kompaktní elektronika, která je osazena jak spínacím tak analogovým výstupem.
Série přístrojů je doplněna elektronickými systémy s dávkováním nebo čítačem (sumarizací). Čítač zobrazuje na prvním řádku displeje aktuální průtok a na druhém částečné nebo celkově protečené množství kapaliny. Dávkovací elektronika umožňuje jednoduše dávkovat a rovněž zobrazuje aktuální průtok, celkově protečený objem a plnicí objem. Analogový výstup a dva reléové výstupy lze využít pro další zpracování signálů.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
loading
loading